Teknologier for overføring av store filer/datamengder ()
Teknologier for overføring av store  filer/datamengder
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Overføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling
Konsepter for overføring av store filer/datamengder P2P filoverføring
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Multimediastrømming
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Hendelsesstrømming
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Distribuert filoverføring
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Verifiable credentials
Hendelsesstrømming Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Multimediastrømming Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Overføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling Grouping (copy) (copOverføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling
Distribuert filoverføring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
P2P filoverføring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Verifiable credentials Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing eDelivery med plugin for å støtte STORE filer
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing Open e-TrustEx
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing IDSA connector x
Løsninger for asynkron meldigsutveklsing Overføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling
Open e-TrustEx Open e-TrustEx
Open source løsninger Seafile
Open source løsninger ownCloud
Open source løsninger FileSender
Open source løsninger Pydio
Open source løsninger Nextcloud
Open source løsninger P2P filoverføring
Open source løsninger ...
Løsninger for multimedia strømming Multimediastrømming
Løsninger for event streaming Kafka
Løsninger for event streaming Context Broker
Løsninger for event streaming Hendelsesstrømming
Løsninger for overfføring fra distribuerte datalager Distribuert filoverføring
Løsninger for overfføring fra distribuerte datalager InterPlanetary File System (IPFS)
Løsninger for overfføring fra distribuerte datalager BitTorrent
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)