Overordnede konsepter og teknologoer for operativ formidling av STORE filer/datamengder ()