Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) ()
modelx:view_reference
drill down
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder (copy)
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
Dagens løsning,med oppgradering til Altinn 3 platform
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
KLADD: Altinn Broker 3.0 forslag 2 til vurdering
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Støtte for STORE filer
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for informasjonssikkerhet
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for logging, sporing og etterlevelse
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for overføring av store filer
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for GUI
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for lagring og arkivering
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Felles API-er
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for varsling
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Altinn Broker 3.0 med Dialogporten og andre fellesløsninger
Overordnede konsepter og teknologoer for operativ formidling av STORE filer/datamengder Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling)
KLADD: Altinn Broker 3.0 notater (oppprydding pågår) Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling)