Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag ()