Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder ()
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
Altinn Ressurs-rettighets-registeret (RRR) Løsninger for informasjonssikkerhet
Maskinporten Løsninger for informasjonssikkerhet
Altinn TTP (logging) Løsninger for logging, sporing og etterlevelse
Altinn Resource Registy (RR) Løsninger for informasjonssikkerhet
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for logging, sporing og etterlevelse
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for informasjonssikkerhet
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for GUI
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for lagring og arkivering
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Felles API-er
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for varsling
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Løsninger for overføring av store filer
Altinn Data Elements Løsninger for overføring av store filer
Har Altinn Data Elements gjenbrukbar funksjonalitet for Altinn formidling? Altinn Data Elements
Kontakt- og reservasjonsregisteret​ for innbyggere (KRR) Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Elektronisk mottakerregister (ELMA) Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Altinn felles arbeidsflate Løsninger for GUI
ID-porten Løsninger for informasjonssikkerhet
Altinn Register Løsninger for lagring og arkivering
Dialogporten Løsninger for informasjonssikkerhet
Altinn storage Løsninger for lagring og arkivering
Status Altinn Storage? Altinn storage
Altinn Authorization Løsninger for informasjonssikkerhet
Dialogporten Løsninger for logging, sporing og etterlevelse
Altinn Studio Løsninger for GUI
Enhetsregisteret Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Altinn Profil Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Altinn Notification Løsninger for varsling
Altinn Events Løsninger for varsling
Broker DB Løsninger for lagring og arkivering
Broker Fileshare (clustered) Løsninger for lagring og arkivering
Peppol eDelivery Network Felles API-er
KoFuVi (kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter) Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Dialogporten Løsninger for varsling
Skyporten Løsninger for overføring av store filer
eFormidling adressering Løsninger for adressering og kapabilitetsoppslag
Data.altinn.no (DAN) Løsninger for overføring av store filer