Altinn Events ()
modelx:guid
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Altinn 3 Broker High Level Solution Overview
Digdir-løsninger for meldingsutveksling
Eksperiment
Altinn 3 Correspondence Solution Overview 2
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder (copy)
Altinn 3 Correspondence Main building blocks collaboration w/Dialogporten
Altinn Broker 3.0 forslag 1 (utkast)
Hvem som er her i dag
Altinn Formidling 3.0 forenklet løsningsskisse 2
Altinn 3 Broker Solution Overview - With Dialogporten
Altinn formidling løsningsskisse v. 0.1
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
KLADD: Altinn Broker 3.0 forslag 2 til vurdering
Altinn 3 Broker Solution Overview (simplified)
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse standalone 0.1
Altinn 3 Broker Solution Overview -Standalone TBDel
Altinn 3 Correspondence Main building blocks collaboration
Altinn 3 Broker Solution Overview Standalone
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b
Altinn 3 Correspondence Sequence Diagram, Dialogporten
Løsningsarkitektur med Dialogporten ref. Bjørns utkast 1
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.1
Produktoversikt (Altinn)
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b (copy)
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.2
Altinn Events Push-basert levering til mottaker
varsel om melding (push eller pull) Altinn Events hook
Altinn Events Løsninger for varsling
Altinn Events Motta
Altinn Events Altinn 3 Broker
Altinn Events hook
Altinn Events Mottaker
Event notification (new message, messageId) Altinn Events webhook (Consumer's Message System)
event notification (status, messageId) Altinn Events webhook (Provider's Message System)
Hvem som er her i dag Altinn Events
Bjørn Altinn Events
notifikasjon Dialogporten Altinn Events
Digdir-løsninger for meldingsutveksling (2023) Altinn Events
Vurdering av begrepet "generisk meldingskomponent" Altinn Events
*** FLYTTES *** Altinn Events
Supporting Application Services Altinn Events
notifikasjon Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Altinn Events
Digdir applications Altinn Events
Altinn 3 Correspondence Altinn Events