Dialogporten ()
modelx:guid
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
modelx:view_reference
drill down
Altinn 3 Correspondence Solution Overview 2
Altinn 3 Correspondence & Dialogporten (copy)
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b (copy)
Altinn 3 Broker Solution Overview - With Dialogporten
Altinn formidling løsningsskisse v. 0.1
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
Altinn 3 Broker Solution Overview (simplified)
Altinn Formidling 3.0 forenklet løsningsskisse 2
Løsningsarkitektur med Dialogporten ref. Bjørns utkast 1
Altinn Formidling 3.0 forenklet løsningsskisse 2
Logging
Martins oversikt (utkast)
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder (copy)
Altinn 3 Correspondence Sequence Diagram, Dialogporten
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
Hvem som er her i dag
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder (copy)
Altinn formidling 2.0 - sekvensdiagram med mottak via Altinn GUI
Altinn 3 Correspondence & Dialogporten
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
Eksperiment
Dialogporten
Altinn formidling 2.0 - sekvensdiagram med mottak via Altinn GUI
Dialogporten T'ilgangsstyring
Dialogporten "Arkiv"
Dialogporten Hendelser
Dialogporten Varsling/notifikasjon
Dialogporten API for tjenestetilbydere med "priviliged scope"
notifikasjon Dialogporten Altinn Events
Dialogporten API for mottak av filer
Dialogporten Altinn felles arbeidsflate
Dialogporten Metadata om digital dialog
Dialogporten Aktivitetslogging
Dialogporten Løsninger for informasjonssikkerhet
Dialogporten Løsninger for logging, sporing og etterlevelse
Dialogporten Underlag for statistikk og fakturering
melding via API Dialogporten Mottaker
Dialogporten Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger
Dialogporten Enhetlig API og GUI mot sluttbrukersystemer
Dialogporten Løsninger for varsling
Dialogporten Altinn 3 Broker
metadata, notifikasjoner Dialogporten Grensesnitt
Dialogporten Dialogporten
Dialogporten Dialogporten API
Dialogporten Dialogporten API
notification Dialogporten Recepeint's app/browser
Dialogporten Felles arbeidsflate
statusinfo Dialogporten Altinn 3 Correspondence Dialogporten adapter
Dirk Dialogporten
Hvem som er her i dag Dialogporten
Altinn felles arbeidsflate Dialogporten
autorisasjon Altinn Authorization Dialogporten
Meldingsutveksling "i dialog" Dialogporten
metadata API Dialogporten
Altinn 3 Broker Dialogporten
Altinn felles arbeidsflate Dialogporten
Dialogporten Dialogporten
Dialogporten Dialogporten
konfigurasjon, hendelser Grensesnitt Dialogporten
Digdir applications Dialogporten