Altinn 3 Broker ()
modelx:guid
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b (copy)
Altinn 3 Broker Context Diagram
Altinn 3.0 Broker API v.2 multiple files
Altinn 3 Broker Context Diagram
Altinn Broker 3.0 APIs (copy)
Altinn 3.0 Broker single file sequence diagram (hooks)
Eksperiment
Altinn 3 Broker Solution Overview Standalone
Altinn 3 Broker Solution Overview (simplified)
Produktoversikt (Altinn)
Altinn 3 Broker Security
Altinn 3 Broker High Level Solution Overview
Altinn 3 Broker Solution Overview - With Dialogporten
Altinn 3 Broker Context Diagram w/Storage
Altinn 3.0 Broker API v.2 alternatives, summary
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.2
Altinn 3 Broker Solution Overview -Standalone TBDel
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse standalone 0.1
Altinn 3 Broker Security
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.1
Løsningsarkitektur med Dialogporten ref. Bjørns utkast 1
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.1
Altinn 3 Broker Solution Overview -Standalone TBDel
Altinn Formidling 3.0 forenklet løsningsskisse 2
Altinn 3 Broker Solution Overview Standalone
Altinn Broker 3.0 APIs
Altinn 3 Broker Context Diagram w/Storage
Digdir-løsninger for meldingsutveksling
Altinn 3.0 Broker API v.2 single file
Altinn 3 Broker High Level Solution Overview
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse standalone 0.1
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.2
Altinn formidling løsningsskisse v. 0.1
Altinn Broker 3.0 forslag 1 (utkast)
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
varsel Altinn 3 Broker Altinn Notification
meldinger Altinn 3 Broker API for tjenestetilbydere med "priviliged scope"
vedlegg Altinn 3 Broker Altinn Storage
Altinn 3 Broker API for å sende melding
initiering av dialog Altinn 3 Broker API for tjenestetilbydere med "priviliged scope"
Altinn 3 Broker Broker Fileshare (clustered)
Altinn 3 Broker Broker DB
Altinn 3 Broker Sanering
Altinn 3 Broker Statistikk
Altinn 3 Broker Altinn 2 Formidling
vedlegg Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker API for mottakere
Altinn 3 Broker Dialogporten
melding / metadata Altinn 3 Broker API for tjenestetilbydere med "priviliged scope"
Altinn 3 Broker GUI for avsendere
Altinn 3 Broker InitializeShipment
Altinn 3 Broker UploadFileStreamed
Altinn 3 Broker CheckIfAvailableShipments
Altinn 3 Broker GetShipments
Altinn 3 Broker GetShipment
Altinn 3 Broker GetShipmentsDetailed
Altinn 3 Broker GetShipmentDetailed
Altinn 3 Broker ConfirmDownload
Altinn 3 Broker GetSimpleShipment
Altinn 3 Broker GetFileMetadata
Altinn 3 Broker DownloadFile
Altinn 3 Broker PublishShipment
Altinn 3 Broker Upload processing
Altinn 3 Broker InitializeUploadAndPublishShipmentStreamed
Altinn 3 Broker UploadFileStreamed LOOP
Altinn 3 Broker GetShipment
Altinn 3 Broker Grensesnitt
Altinn 3 Broker GetShipmentDetailed
Altinn 3 Broker DownloadFile
Altinn 3 Broker GetFileStatus
Altinn 3 Broker GetShipments
Altinn 3 Broker GetShipment
Altinn 3 Broker ReportFile
Altinn 3 Broker ReportShipment
Altinn 3 Broker CancelFile
Altinn 3 Broker CancelShipment
Altinn 3 Broker OverwriteFileStreamed
Altinn 3 Broker Altinn Broker Download Process
Altinn 3 Broker Altinn Broker Upload Process
Altinn 3 Broker Altinn Broker Status Reporting
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for mottak av filer
Altinn 3 Broker Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger
notifikasjon Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Maskinporten
Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Altinn Notification
Altinn 3 Broker Altinn Authorization
Altinn 3 Broker Altinn Resource Registy (RR)
Altinn 3 Broker API for oppsett av Ressursregister (RR)
Altinn 3 Broker API for nedlasting
Altinn 3 Broker Altinn formidlings-tjeneste
Altinn 3 Broker API for historikk
Altinn 3 Broker API for historikk for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for kvitteringer
Altinn 3 Broker API for å initialisere filoverføring
Altinn 3 Broker API
Altinn 3 Broker GUI - Altinn
Altinn 3 Broker API
Altinn 3 Broker GUI - Altinn
reports, invoices Altinn 3 Broker Service Owner's System
status updates Altinn 3 Broker Provider's End User System
Altinn 3 Broker Consumer's End User System
triggers Altinn 3 Broker hook
Altinn 3 Broker File Storage
Altinn 3 Broker Service Management
Altinn 3 Broker File Upload
Altinn 3 Broker File Download
Altinn 3 Broker Broker Metadata Store
Altinn 3 Broker Metadata Storage
realizes Altinn 3 Broker Supporting Application Services
SOAP Altinn 3 Broker
REST Altinn 3 Broker
Altinn Register Altinn 3 Broker
Altinn Events Altinn 3 Broker
Altinn Resource Registy (RR) Altinn 3 Broker
Altinn TTP Altinn 3 Broker
Auth*? Altinn 3 Broker
Nye eller oppdaterte løsninger i i Altinn 3.0 Altinn 3 Broker
Meldingsutveksling "i dialog" Altinn 3 Broker
API Altinn 3 Broker
Altinn felles arbeidsflate Altinn 3 Broker
Altinn Studio Altinn 3 Broker
Dialogporten Altinn 3 Broker
konfig, melding, veldegg Grensesnitt Altinn 3 Broker
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
autentisering Altinn 3 Broker
Azure API Management Altinn 3 Broker
serves Supporting Application Services Altinn 3 Broker
Configuration Service Owner's System Altinn 3 Broker
Provider's End User System Altinn 3 Broker
Consumer's End User System Altinn 3 Broker
serves Digdir applications Altinn 3 Broker
Digdir applications Altinn 3 Broker