Altinn formidling 3.0 løsningsskisse standalone 0.1 ()
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse standalone 0.1
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
varsel Altinn 3 Broker Altinn Notification
Altinn 3 Broker API for å sende melding
vedlegg Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
notifikasjon Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Maskinporten
Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Altinn Notification
Altinn 3 Broker Altinn Authorization
Altinn 3 Broker Altinn Resource Registy (RR)
Altinn 3 Broker API for mottak av filer
Altinn 3 Broker Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger
Altinn 3 Broker API for oppsett av Ressursregister (RR)
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for nedlasting
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
Maskinporten API for oppsett av Maskinporten
Authentication API Maskinporten
API for oppsett av Maskinporten Maskinporten
Altinn Events Altinn 3 Broker
Altinn Events hook
varsel om melding (push eller pull) Altinn Events hook
varsel om melding (sms/e-post) Altinn Notification Mottaker
Altinn Resource Registy (RR) Altinn 3 Broker
Broker Data Store API for nedlasting
API for oppsett av Ressursregister (RR) Altinn Resource Registy (RR)
API for å sende melding Broker Data Store
autentisering Altinn 3 Broker
autentisering av mottaker mot Maskinporten Mottaker Maskinporten
Mottaker Recepient (end user)
melding og vedlegg (API) Avsender API for å sende melding
Avsender Sender (end user)
autentisering Avsender Maskinporten
Tjenesteeier (Altinn) Note
varsel om melding (sms/e-post) varsel om melding (sms/e-post)
notification (new file) varsel om melding (push eller pull)
autentisering av mottaker mot Maskinporten autentisering av mottaker mot Maskinporten
autentisering autentisering