Altinn Authorization ()
difi:namespace
difi:name_no
difi:description_no
difi:name_en
difi:description_en
dct:type
difi:language
label
difi:metaLevel
difi:abstractionLevel
difi:notes
modelx:guid
digdir:link1
digdir:logo
Martins oversikt (utkast)
Avgi data - løsningsmønster
Hvem som er her i dag
Tilgjengeliggjøre data løsningsmønster
Dataobjekter eOppslag
Delegere rettigheter til databehandler - løsningsmønster (copy)
Innhente data - løsningsmønster (copy)
Innhente data - løsningsmønster (copy)
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder (copy)
Altinn 3 Correspondence Main building blocks collaboration w/Dialogporten
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.1
Altinn 3 Correspondence Sequence Diagram, Dialogporten
Altinn 3 Broker Solution Overview Standalone
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse - standalone unfinsihed draft 0.2
Dataobjekter eOppslag - med metadata
Altinn 3 Broker Solution Overview -Standalone TBDel
Altinn 3 Correspondence Main building blocks collaboration
Altinn formidling løsningsskisse v. 0.1
Innhente data - løsningsmønster
Fellesløsninger for deling av data (Erik 2019)
Delegere rettigheter til databehandler - løsningsmønster
Tilgjengeliggjøre data løsningsmønster (copy)
Dataobjekter eOppslag - kladd
Altinn formidling 3.0 løsningsskisse standalone 0.1
Fellesløsninger på tvers av produkter og produktområder
Produktoversikt (Altinn)
Altinn Formidling 3.0 forenklet løsningsskisse 2
Peppol aksesspunkt - NADOBE
Altinn formidling løsningsskisse v. 1b (copy)
Løsningsarkitektur med Dialogporten ref. Bjørns utkast 1
not_official: ABB for digital samhandling (DSOP) - WIP
Innhente data - løsningsmønster
Eksperiment
Altinn 3 Broker Solution Overview - With Dialogporten
Altinn Authorization Aktører som kan innhente samtykke for bruk av API
Altinn Authorization Delegerbar ressurs
Altinn Authorization API
Altinn Authorization Oppslag representasjons-forhold
Altinn Authorization Registrere samtykkebasert tilgang
Altinn Authorization Registering av representasjonsforhold
Altinn Authorization Tilgangskontroll-tjeneste
Altinn Authorization Samtykkeregistererings-tjeneste
Altinn Authorization Nadobe
Altinn Authorization Autorisering
autorisasjon Altinn Authorization Dialogporten
Altinn Authorization Løsninger for informasjonssikkerhet
autorisasjon Altinn Authorization Consumer's End User System
autorisasjon Altinn Authorization Provider's End User System
Altinn Authorization Service Owner's System
Altinn Authorization API for oppsett av Ressursregister (RR)
Altinn Authorization Maskinporten
authorization Altinn Authorization Provider's Message System
Altinn Authorization Consumer's Message System
Beskrivelse av aktør som kan innhente samtykke Altinn Authorization
Tilganger konsument/representasjonsforhold Altinn Authorization
Samtykkemetadata Altinn Authorization
Delegerbar ressurs Altinn Authorization
Autentisering og autorisasjon Altinn Authorization
Bjørn Altinn Authorization
Hvem som er her i dag Altinn Authorization
Supporting Application Services Altinn Authorization
Altinn 3 Broker Altinn Authorization
Altinn 3 Autorisasjon Altinn Authorization
token Maskinporten Altinn Authorization
Altinn 3 Correspondence Altinn Authorization