Altinn 3 Broker Solution Overview -Standalone TBDel ()
Altinn 3 Broker Solution Overview -Standalone TBDel
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Mottaker Recepient (end user)
kvittering Mottaker Consumer's End User System
Tjenesteeier (Altinn) Note
varsel om melding (sms/e-post) varsel om melding (sms/e-post)
notification (new file) varsel om melding (push eller pull)
notification (new file) varsel om melding (push eller pull)
autentisering av mottaker mot Maskinporten
notifikasjon (status)
autentisering
Azure API Management Altinn 3 Broker
varsel Altinn 3 Broker Altinn Notification
vedlegg Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
notifikasjon Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Maskinporten
Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Altinn Notification
Altinn 3 Broker Altinn Authorization
Altinn 3 Broker Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger
Altinn 3 Broker API for å sende melding
Altinn 3 Broker API for mottak av filer
Altinn 3 Broker API for nedlasting
Altinn 3 Broker API for kvitteringer
Altinn 3 Broker API for historikk
Altinn 3 Broker API for historikk for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for historikk
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
Maskinporten API for oppsett av Maskinporten
token Maskinporten Altinn Authorization
Maskinporten Authentication API
Maskinporten Authentication API
Authentication API Maskinporten
Authentication API Maskinporten
API for oppsett av Maskinporten Maskinporten
Authentication API Maskinporten
Altinn Events Altinn 3 Broker
Altinn Events hook
varsel om melding (push eller pull) Altinn Events hook
varsel om melding (sms/e-post) Altinn Notification Mottaker
Altinn Notification Provider
autorisasjon Altinn Authorization Consumer's End User System
autorisasjon Altinn Authorization Provider's End User System
Altinn Authorization API for oppsett av Ressursregister (RR)
Altinn Authorization Maskinporten
Broker Data Store Broker Data Store
Broker Data Store API for nedlasting
autentisering Altinn 3 Broker
melding via Altinn GUI Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger Mottaker
API for å sende melding Broker Data Store
file (download) API for nedlasting Consumer's End User System
API for historikk Consumer's End User System
API for historikk Provider's End User System
Provider's End User System hook
Provider's End User System Provider's End User System
Provider's End User System Authentication API
Provider's End User System API for å sende melding
status Provider's End User System Provider
Provider's End User System Provider's End User System
Consumer's End User System hook
Consumer's End User System Consumer's End User System
Consumer's End User System Authentication API
fil Consumer's End User System Mottaker
Consumer's End User System API for kvitteringer
melding (API) Consumer's End User System API for mottak av filer
poll based file detection melding (API)
fil (opplasting)
melding via Altinn GUI melding via Altinn GUI
acknowledgements
historikk for avsendere
fil fil
status status
fil fil
kvittering kvittering
authorization autorisasjon
Provider Provider
fil Provider Provider's End User System