Altinn 3 Broker Solution Overview Standalone ()
Altinn 3 Broker Solution Overview Standalone
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
notification (new file) varsel om melding (push eller pull)
notification (new file) varsel om melding (push eller pull)
oppsett av formidlings-tjenesten oppsett av formidlingstjenesten
oppsett av tilgangspolicies
oppsett av tilgangspolicies
autentisering av mottaker mot Maskinporten
oppsett av autentisering/Maskinporten oppsett av autentisering/Maskinporten
notifikasjon (status)
autentisering
autentisering
autorisasjon
Azure API Management Altinn 3 Broker
vedlegg Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
notifikasjon Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Maskinporten
Altinn 3 Broker Broker Data Store
Altinn 3 Broker Altinn Events
Altinn 3 Broker Altinn Authorization
Altinn 3 Broker API for å sende melding
Altinn 3 Broker API for historikk
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for historikk for tjenesteeiere
Altinn 3 Broker API for historikk
Altinn 3 Broker API for kvitteringer
Altinn 3 Broker API for mottak av filer
Altinn 3 Broker API for nedlasting
Altinn 3 Broker API for å initialisere filoverføring
Altinn 3 Broker Broker Metadata Store
Altinn 3 Broker Altinn 3 Broker
Maskinporten API for oppsett av Maskinporten
token Maskinporten Altinn Authorization
Maskinporten Authentication API
Maskinporten Authentication API
Authentication API Maskinporten
API for oppsett av Maskinporten Maskinporten
Authentication API Maskinporten
Authentication API Maskinporten
Altinn Events Altinn 3 Broker
Altinn Events hook
varsel om melding (push eller pull) Altinn Events hook
autorisasjon Altinn Authorization Consumer's End User System
autorisasjon Altinn Authorization Provider's End User System
Altinn Authorization API for oppsett av Ressursregister (RR)
Altinn Authorization Maskinporten
Altinn Authorization Service Owner's System
Broker Data Store Broker Data Store
Broker Data Store API for nedlasting
autentisering Altinn 3 Broker
API for å sende melding Broker Data Store
API for historikk Provider's End User System
historical data API for historikk for tjenesteeiere Service Owner's System
API for historikk Consumer's End User System
API for mottak av filer Consumer's End User System
file (download) API for nedlasting Consumer's End User System
API for å initialisere filoverføring Broker Metadata Store
Broker Metadata Store API for mottak av filer
Provider's End User System hook
Provider's End User System Provider's End User System
Provider's End User System Authentication API
Provider's End User System API for å sende melding
file transfer initialization Provider's End User System API for å initialisere filoverføring
Provider's End User System Providers File Store
Consumer's End User System hook
Consumer's End User System Consumer's End User System
Consumer's End User System Authentication API
Consumer's End User System API for kvitteringer
Consumer's End User System Consumer's End User System
fil (opplasting)
acknowledgements
historikk for avsendere
status and historical data
historikk for tjenesteeier historical data
authorization autorisasjon
oppsett av autentisering/Maskinporten Service Owner's System API for oppsett av Maskinporten
Service Owner's System Authentication API
oppsett av formidlingstjenesten Service Owner's System API for tjenesteeiere
Service Owner's System API for oppsett av Ressursregister (RR)