Tilgjengeliggjøre data løsningsmønster ()
Tilgjengeliggjøre data løsningsmønster
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath