Aktører som kan innhente samtykke for bruk av API ()