Altinn 3 Correspondence Sequence Diagram, Dialogporten ()
Altinn 3 Correspondence Sequence Diagram, Dialogporten
Altinn 3 Correspondence Correpondence API
Event (new message) Altinn 3 Correspondence Altinn 3 Correspondence Dialogporten adapter
Dialogporten Dialogporten API
Dialogporten Dialogporten API
create dialog andactivity log Altinn 3 Correspondence Dialogporten adapter Dialogporten API
fetch Altinn 3 Correspondence Dialogporten adapter Altinn 3 Correspondence
Altinn 2 Formidling (copy) Initiate message transfer (copy)
Altinn 2 Formidling (copy) Upload file (copy)
Altinn 2 Formidling (copy) Get receipt confirmation (copy)
File reference Initiate message transfer (copy) Avsenders prosess for å sende melding og vedlegg (copy)
receipt ack. Upload file (copy) Avsenders prosess for å sende melding og vedlegg (copy)
message metadata Upload file (copy) Dialogporten API (copy)
delivery confirmation (file reference) Get receipt confirmation (copy) Sender's monitoring process (polling) (copy)
Provider's End User System (copy) Avsenders prosess for å sende melding og vedlegg (copy)
Provider's End User System (copy) Sender's monitoring process (polling) (copy)
upload file streamed (file reference) Avsenders prosess for å sende melding og vedlegg (copy) Upload file (copy)
initiate Broker Service Avsenders prosess for å sende melding og vedlegg (copy) Initiate message transfer (copy)
get delivery confirmation (file reference) Sender's monitoring process (polling) (copy) Get receipt confirmation (copy)
Lesekvittering Sluttbrukers prosess for å motta melding via Altinn GUI (copy) Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger (copy)
Dialogporten (copy) Dialogporten API (copy)
Dialogporten (copy) Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger (copy)
Meldingsvedlegg i GUI Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger (copy) Sluttbrukers prosess for å motta melding via Altinn GUI (copy)
Metadata om melding Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger (copy) Sluttbrukers prosess for å motta melding via Altinn GUI (copy)
Nedlastet meldingsvedlegg Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger (copy) Sluttbrukers filsystem (copy)
Liste over uleste meldinger Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger (copy) Sluttbrukers prosess for å motta melding via Altinn GUI (copy)
access policy Altinn Resource Registy (RR) Altinn 3 Autorisasjon
Broker File Store (copy) Broker File Store (copy)
message Correpondence API Altinn 3 Correspondence Dialogporten adapter