Altinn GUI for sluttbrukers mottak av meldinger (copy) ()