Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub) ()