Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) ()
modelx:guid
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
modelx:view_reference
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker)
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker) v.2
Dataformidlers verdistrøm
Dataformidlers verdistrøm v2
User Stories (Altinn Broker) (copy)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidle STORE filer/datamengder
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for STORE filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av mottakskvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Autorisasjon (inkl. delegering)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Virusscanning av filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Logging og sporing
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Push-basert levering til mottaker
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Notifikasjon om nytt innhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Strømming av endringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Multimediastrømming
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Permanent identifikasjon av datasett
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av lesekvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Oppslagstjenester for adressering
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Data Minimization
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Dataportabilitet
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Overføring av store meldinger i mindre deler
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Juridisk
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Levere "vedlegg" på forespørsel
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Grensesnitt
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) API for all funksjonalitet (API first)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Ruting av meldinger til aktuelle mottakere
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Informasjonssikkerhet og tillitstjenester
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Kvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Adressering og ruting
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Utvekslingsmønstre og transportmekanismer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS)
Kapabiliteter Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker)