Dataformidlers verdistrøm ()
Dataformidlers verdistrøm
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Klargjøring
Onboarding
Operativ datautveksling
Migrering
Drift og forvaltning
Dataformidlers verdistrøm
Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm
Formidle STORE filer/datamengder
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker) v.2
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Onboarding av virksomhet
Grouping (copy) (copy) (copy)
Onboarding av innbygger
Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste
Grouping (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Grouping (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Grouping (copy)
Virusscanning av filer
Grouping (copy)
Logging og sporing
Grouping
Formidling av mottakskvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidle mottakskvitteringer
Formidling av lesekvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Multimediastrømming
Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold
Grouping (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
Data Minimization
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataportabilitet
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Generere statistikk
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering)
Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Versjonsstyring
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
"Parallelle løp"
Tegnforklaring
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
De-bouncing som metode for å unngå polling ref. Queyrichon, Michael i intern demo 1/6-23
Dataformidlers verdistrøm Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Formidle STORE filer/datamengder
Dataformidlers verdistrøm Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) Formidle STORE filer/datamengder
Drift og forvalt løsninger (dataformidler) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Formidle STORE filer/datamengder Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av virksomhet
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av innbygger
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Funksjonalitet (kapabiliteter) Registrere tjeneste
Funksjonalitet (kapabiliteter) Kostnadssimulering
Onboarding av virksomhet Grouping (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste Grouping (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av autorisasjon
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av adressering og abonnementer
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidle STORE filer/datamengder
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for STORE filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av mottakskvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Autorisasjon (inkl. delegering)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Virusscanning av filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Logging og sporing
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Push-basert levering til mottaker
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Notifikasjon om nytt innhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Strømming av endringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Multimediastrømming
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Permanent identifikasjon av datasett
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av lesekvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Oppslagstjenester for adressering
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Data Minimization
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Dataportabilitet
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en Grouping (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy)
Virusscanning av filer Grouping (copy)
Logging og sporing Grouping
Formidling av mottakskvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Formidle mottakskvitteringer
Formidling av lesekvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Multimediastrømming Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold Grouping (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataportabilitet Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Generere statistikk
Funksjonalitet (kapabiliteter) Brukerstøtte og veiledning
Funksjonalitet (kapabiliteter) Beregne fakturagrunnlag
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sletting av utdaterte filer (sanering)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering) Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Funksjonalitet (kapabiliteter) Versjonsstyring
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gradvis overgang
Funksjonalitet (kapabiliteter) "Parallelle løp"
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)