Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) ()