Verdistrømanalyse - overordnet (Altinn Broker) ()
Verdistrømanalyse - overordnet  (Altinn Broker)
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
difi:notes
Altinn Broker verdistrømmer - overordnet modell Klargjøring
Altinn Broker verdistrømmer - overordnet modell Onboarding
Altinn Broker verdistrømmer - overordnet modell Operativ datautveksling
Altinn Broker verdistrømmer - overordnet modell Migrering
Altinn Broker verdistrømmer - overordnet modell Drift og forvaltning
Altinn Broker verdistrømmer - overordnet modell Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv.
Datatilbyders verdistrøm Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datatilbyder)
Datatilbyders verdistrøm Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Datatilbyders verdistrøm Ta i bruk nye tjenester og API-versjoner (datatilbyder)
Datatilbyders verdistrøm Oversend filer/data til aktuelle konsumenter
Datatilbyders verdistrøm Etabler løsninger for sending av store filer/datamengder
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datatilbyder) Oversend filer/data til aktuelle konsumenter
Drift og forvalt løsninger (datatilbyder) Ta i bruk nye tjenester og API-versjoner (datatilbyder)
Oversend filer/data til aktuelle konsumenter Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Oversend filer/data til aktuelle konsumenter Formidle STORE filer/datamengder
Oversend filer/data til aktuelle konsumenter Motta og innhent filer/data
Etabler løsninger for sending av store filer/datamengder Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datatilbyder)
Dataformidlers verdistrøm Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Dataformidlers verdistrøm Formidle STORE filer/datamengder
Dataformidlers verdistrøm Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner Ta i bruk nye tjenester og API-versjoner (datatilbyder)
Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner Ta i bruk nye tjenester og API-versjoner (datakonsument)
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datatilbyder)
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datakonsument)
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) Formidle STORE filer/datamengder
Drift og forvalt løsninger (dataformidler) Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Drift og forvalt løsninger (dataformidler) Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Drift og forvalt løsninger (dataformidler) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler) Etabler løsninger for sending av store filer/datamengder
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler) Etabler løsninger for mottak og innhenting av store filer/datamengder
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Formidle STORE filer/datamengder Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Formidle STORE filer/datamengder Motta og innhent filer/data
Datakonsuments verdistrøm Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datakonsument)
Datakonsuments verdistrøm Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Datakonsuments verdistrøm Ta i bruk nye tjenester og API-versjoner (datakonsument)
Datakonsuments verdistrøm Motta og innhent filer/data
Datakonsuments verdistrøm Etabler løsninger for mottak og innhenting av store filer/datamengder
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datakonsument) Motta og innhent filer/data
Drift og forvalt løsninger (datakonsument) Ta i bruk nye tjenester og API-versjoner (datakonsument)
Motta og innhent filer/data Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Etabler løsninger for mottak og innhenting av store filer/datamengder Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datakonsument)
Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv. Onboarding
Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv. Klargjøring
Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv. Operativ datautveksling
Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv. Drift og forvaltning
Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv. Migrering