Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (datatilbyder) ()