Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv. ()