Operativ datautveksling ()
modelx:guid
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Altinn 3 Broker System Epics
Verdistrømanalyse - overordnet (Altinn Broker)
System epics (Altinn Broker) (copy)
Datatilbyders verdistrøm
Dataformidlers verdistrøm
Datakonsuments verdistrøm
Dataformidlers verdistrøm v2
User Stories (Altinn Broker) (copy)
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker)
Operativ datautveksling Korrigere feil i tidligere forsendelser
Operativ datautveksling Få gjentatt oversendelse av komplett dokumentsamling på forespørsel
Operativ datautveksling Motta varsel om forsendelse
Operativ datautveksling Kansellere tidligere forsendelser
Operativ datautveksling Finne og velge riktig mottakeradresse
Operativ datautveksling Oppdage forsinkede og mislykte forsendelser
Operativ datautveksling Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
Operativ datautveksling Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Operativ datautveksling Sende store filer til en eller flere mottakere
Operativ datautveksling Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
Operativ datautveksling Identifisere at det er endringer i mottatte filer
Operativ datautveksling Velge mellom å motta kun nye og endrede dokumenter i en sak vs. hele dokumentsamlingen
Operativ datautveksling Motta store filer
Operativ datautveksling Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet
Altinn Broker verdistrømmer - overordnet modell Operativ datautveksling
Styring innen aktuelt område - regler, prinsipper, standarder, sertifisering, etterlevelse, mv. Operativ datautveksling
Kapabiliteter Operativ datautveksling