Altinn 3 Broker System Epics ()
Altinn 3 Broker System Epics
Klargjøring
Selvbetjent konfigurasjon av opsjoner i løsningen (Epic)
Integrasjon med egne fagsystemer (Epic)
Spesifisere meldingstyper (Epic)
Oppsett av autorisasjon (Epic)
Etablering av avtaler (Epic)
Onboarding
Abonnere på tilleggstjenester (arkivering, statistikk mv.) og ønsket grad av tjenestekvalitet (responstid, størrelse, lagringstid mv.) (Epic)
Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov (Epic)
Forstå veikart for løsninger som jeg har eller vurderer å anskaffe (Epic)
Lett forståelig og strukturert fakturagrunnlag (Epic)
Interoperabilitet på tvers av sektorer, land og kommunikasjonsinfrastrukturer (Epic)
Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern (Epic)
Tilrettelegge brukervennlige løsninger for å sende og motta store filer (Epic)
Operativ datautveksling
Korrigere feil i tidligere forsendelser (Epic)
Få gjentatt oversendelse av komplett dokumentsamling på forespørsel (Epic)
Motta varsel om forsendelse (Epic)
Kansellere tidligere forsendelser (Epic)
Finne og velge riktig mottakeradresse (Epic)
Oppdage forsinkede og mislykte forsendelser (Epic)
Velge mottakskanal for forsendelser og varsler (Epic)
Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Sende store filer til en eller flere mottakere (Epic)
Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status (Epic)
Identifisere at det er endringer i mottatte filer (Epic)
Velge mellom å motta kun nye og endrede dokumenter i en sak vs. hele dokumentsamlingen (Epic)
Motta store filer (Epic)
Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet (Epic)
Migrering
Minst mulig arbeid og kostnader ved overgang til nye løsninger og grensesnitt i meldingsinfrastrukturen (Epic)
Kunne fortsette å kjøre på eksisterende versjon av løsningen i en overgangsperiode
Drift og forvaltning
Tilgang til brukerstøtte og veiledning (Epic)
Analysere bruksmønstre, kostnader mv. (Epic)
Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør (Epic)
Bli glemt ved avsluttet kundeforhold (Epic)
Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Klargjøring Selvbetjent konfigurasjon av opsjoner i løsningen
Klargjøring Integrasjon med egne fagsystemer
Klargjøring Spesifisere meldingstyper
Klargjøring Oppsett av autorisasjon
Klargjøring Etablering av avtaler
Onboarding Tilrettelegge brukervennlige løsninger for å sende og motta store filer
Onboarding Abonnere på tilleggstjenester (arkivering, statistikk mv.) og ønsket grad av tjenestekvalitet (responstid, størrelse, lagringstid mv.)
Onboarding Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov
Onboarding Forstå veikart for løsninger som jeg har eller vurderer å anskaffe
Onboarding Lett forståelig og strukturert fakturagrunnlag
Onboarding Interoperabilitet på tvers av sektorer, land og kommunikasjonsinfrastrukturer
Onboarding Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern
Operativ datautveksling Korrigere feil i tidligere forsendelser
Operativ datautveksling Få gjentatt oversendelse av komplett dokumentsamling på forespørsel
Operativ datautveksling Motta varsel om forsendelse
Operativ datautveksling Kansellere tidligere forsendelser
Operativ datautveksling Finne og velge riktig mottakeradresse
Operativ datautveksling Oppdage forsinkede og mislykte forsendelser
Operativ datautveksling Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
Operativ datautveksling Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Operativ datautveksling Sende store filer til en eller flere mottakere
Operativ datautveksling Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
Operativ datautveksling Identifisere at det er endringer i mottatte filer
Operativ datautveksling Velge mellom å motta kun nye og endrede dokumenter i en sak vs. hele dokumentsamlingen
Operativ datautveksling Motta store filer
Operativ datautveksling Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet
Migrering Minst mulig arbeid og kostnader ved overgang til nye løsninger og grensesnitt i meldingsinfrastrukturen
Migrering Kunne fortsette å kjøre på eksisterende versjon av løsningen i en overgangsperiode
Drift og forvaltning Tilgang til brukerstøtte og veiledning
Drift og forvaltning Analysere bruksmønstre, kostnader mv.
Drift og forvaltning Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør
Drift og forvaltning Bli glemt ved avsluttet kundeforhold
Drift og forvaltning Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser