Abonnere på tilleggstjenester (arkivering, statistikk mv.) og ønsket grad av tjenestekvalitet (responstid, størrelse, lagringstid mv.) ()

Epic
modelx:guid
Status
dct:type
difi:namespace
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
modelx:githubIssueGUID
github_issue_id
stage
github_issue_no
vision_no
concept_no
system-epics
system-features
user-stories
issue-tasks
role
priority
acceptance_criteria
notes
review_status
github_label_area
github_labeL_product
github_label_kind
github_label_status
modelx:github_issue_no
value_statement
github_label_solution
github_initial_comment_id
github_labeL_solution