Altinn 3 Broker User Epics ()
Altinn 3 Broker User Epics
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder
Velge mottakskanal for forsendelser og varsler (Epic)
Motta store filer (Epic)
Finne og velge riktig mottakeradresse (Epic)
Identifisere at det er endringer i mottatte filer (Epic)
Korrigere feil i tidligere forsendelser (Epic)
Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status (Epic)
Motta varsel om forsendelse (Epic)
Få gjentatt oversendelse av komplett dokumentsamling på forespørsel (Epic)
Sende store filer til en eller flere mottakere (Epic)
Kansellere tidligere forsendelser (Epic)
Velge mellom å motta kun nye og endrede dokumenter i en sak vs. hele dokumentsamlingen (Epic)
Oppdage forsinkede og mislykte forsendelser (Epic)
Tilrettelegge brukervennlige løsninger for å sende og motta store filer (Epic)
Optimalisert skalerbarhet og ytelse
Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet (Epic)
En standardisert løsning som samhandler sømløst med andre systemer og plattformer
Integrasjon med egne fagsystemer (Epic)
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse
Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Interoperabilitet på tvers av sektorer, land og kommunikasjonsinfrastrukturer (Epic)
Robuste mekanismer for økt sikkerhet og personvern
Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern (Epic)
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering
Abonnere på tilleggstjenester (arkivering, statistikk mv.) og ønsket grad av tjenestekvalitet (responstid, størrelse, lagringstid mv.) (Epic)
Bli glemt ved avsluttet kundeforhold (Epic)
Analysere bruksmønstre, kostnader mv. (Epic)
Forstå veikart for løsninger som jeg har eller vurderer å anskaffe (Epic)
Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør (Epic)
Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov (Epic)
Tilgang til brukerstøtte og veiledning (Epic)
Lett forståelig og strukturert fakturagrunnlag (Epic)
Selvbetjent konfigurasjon av opsjoner i løsningen (Epic)
Sikre overgang til ny formidlingsløsning
Minst mulig arbeid og kostnader ved overgang til nye løsninger og grensesnitt i meldingsinfrastrukturen (Epic)
Kunne fortsette å kjøre på eksisterende versjon av løsningen i en overgangsperiode
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Identifisere at det er endringer i mottatte filer
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Finne og velge riktig mottakeradresse
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Korrigere feil i tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Motta varsel om forsendelse
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Kansellere tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Oppdage forsinkede og mislykte forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Sende store filer til en eller flere mottakere
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Velge mellom å motta kun nye og endrede dokumenter i en sak vs. hele dokumentsamlingen
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Motta store filer
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Få gjentatt oversendelse av komplett dokumentsamling på forespørsel
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Tilrettelegge brukervennlige løsninger for å sende og motta store filer
Optimalisert skalerbarhet og ytelse Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet
En standardisert løsning som samhandler sømløst med andre systemer og plattformer Integrasjon med egne fagsystemer
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Interoperabilitet på tvers av sektorer, land og kommunikasjonsinfrastrukturer
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser
Robuste mekanismer for økt sikkerhet og personvern Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Tilgang til brukerstøtte og veiledning
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Bli glemt ved avsluttet kundeforhold
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Analysere bruksmønstre, kostnader mv.
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Abonnere på tilleggstjenester (arkivering, statistikk mv.) og ønsket grad av tjenestekvalitet (responstid, størrelse, lagringstid mv.)
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Forstå veikart for løsninger som jeg har eller vurderer å anskaffe
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Lett forståelig og strukturert fakturagrunnlag
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Selvbetjent konfigurasjon av opsjoner i løsningen
Sikre overgang til ny formidlingsløsning Minst mulig arbeid og kostnader ved overgang til nye løsninger og grensesnitt i meldingsinfrastrukturen
Sikre overgang til ny formidlingsløsning Kunne fortsette å kjøre på eksisterende versjon av løsningen i en overgangsperiode