Selvbetjent konfigurasjon av opsjoner i løsningen ()

Epic
modelx:guid
github_label_area
github_labeL_product
github_label_kind
github_label_status
vision_no
concept_no
stage
role
priority
issue-tasks
review_status
system-epics
system-features
user-stories
notes
dct:type
modelx:githubIssueGUID
modelx:github_issue_no
value_statement
github_initial_comment_id
github_label_solution
github_labeL_solution