Optimalisert skalerbarhet og ytelse ()
Produkt
concept_no
priority
Status
dct:type
modelx:guid
difi:namespace
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
archi:concept_id
review_status
github_label_solution