User Stories (Altinn Broker) (copy 2) ()
User Stories (Altinn Broker) (copy 2)
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Finne og velge riktig mottakeradresse (Epic)
Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status (Epic)
Velge mottakskanal for forsendelser og varsler (Epic)
Identifisere at det er endringer i mottatte filer (Epic)
Korrigere feil i tidligere forsendelser (Epic)
Kansellere tidligere forsendelser (Epic)
Motta varsel om forsendelse (Epic)
Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet (Epic)
Integrasjon med egne fagsystemer (Epic)
Interoperabilitet på tvers av sektorer, land og kommunikasjonsinfrastrukturer (Epic)
Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern (Epic)
Tilgang til brukerstøtte og veiledning (Epic)
Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør (Epic)
Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov (Epic)
Bli glemt ved avsluttet kundeforhold (Epic)
Analysere bruksmønstre, kostnader mv. (Epic)
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder
Optimalisert skalerbarhet og ytelse
En standardisert løsning som samhandler sømløst med andre systemer og plattformer
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse
Robuste mekanismer for økt sikkerhet og personvern
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering
Sikre overgang til ny formidlingsløsning
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester
Virusscanning av filer
Grouping (copy)
Autentisering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Grouping (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging
Transportmekanismer
Multimediastrømming
Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grensesnitt
GUI for avsender
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering og ruting
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av virksomhet(basert på org.nr.)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av rolle i virksomhet
Adressering av person
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer
Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Grouping (copy) (copy) (copy)
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS)
Støtte for minst en gang levering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for eksakt en gang levering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for levering i kronologisk rekkefølge
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Automatisk skalering av kapasitet
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Versjonsstyring
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
"Parallelle løp"
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Onboarding av virksomhet
Grouping (copy) (copy) (copy)
Onboarding av innbygger
Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste
Grouping (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Formidle STORE filer/datamengder
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker) v.2
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Generere statistikk
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering)
Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oversende statistikk
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av "mottakskanal"
Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Støtte for STORE filer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI mot datatilbyders data????
Notifikasjon om nytt innhold
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidle melding om kansellering/tilbakekallelse
Formidle melding om endring av tidligere sendte filer
Entydig identifisering av forsendelser
Entydig identifikasjon av oversendte filer
Oppsett av "mottakskanal"
Etablere avtaler med avsendere og mottakere (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av lesekvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidle mottakskvitteringer
Logging og sporing
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging
Generere statistikk
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering)
Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Feilrapporering og oppfølging
Kostnadssimulering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oversende statistikk
Generere statistikk
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Håndtere store datamengder (Epic)
Få gjentatt oversendelse av komplett dokumentsamling på forespørsel (Epic)
Velge mellom å motta kun nye og endrede dokumenter i en sak vs. hele dokumentsamlingen (Epic)
Abonnere på tilleggstjenester (arkivering, statistikk mv.) og ønsket grad av tjenestekvalitet (responstid, størrelse, lagringstid mv.) (Epic)
Oppdage forsinkede og mislykte forsendelser (Epic)
Kunne sende store filer til en eller flere mottakere (Epic)
Motta store filer (Epic)
Sende store filer til en eller flere mottakere (Epic)
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Motta varsel om forsendelse
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Kansellere tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Korrigere feil i tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Identifisere at det er endringer i mottatte filer
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Finne og velge riktig mottakeradresse
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Håndtere store datamengder
Optimalisert skalerbarhet og ytelse Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet
En standardisert løsning som samhandler sømløst med andre systemer og plattformer Integrasjon med egne fagsystemer
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser
Robuste mekanismer for økt sikkerhet og personvern Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Tilgang til brukerstøtte og veiledning
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Bli glemt ved avsluttet kundeforhold
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Analysere bruksmønstre, kostnader mv.
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Virusscanning av filer
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autentisering
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Data Minimization
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autorisasjon (inkl. delegering)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Logging og sporing
Virusscanning av filer Grouping (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23 Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Transportmekanismer Multimediastrømming
Transportmekanismer Strømming av endringer
Multimediastrømming Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grensesnitt GUI for tjenesteeier
Grensesnitt GUI for mottaker
Grensesnitt GUI for avsender
Grensesnitt Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
GUI for avsender Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering og ruting Adressering av person
Adressering og ruting Adressering av virksomhet(basert på org.nr.)
Adressering og ruting Adressering av rolle i virksomhet
Adressering og ruting Ruting av meldinger til aktuelle mottakere
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av virksomhet(basert på org.nr.) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av virksomhet(basert på org.nr.) Finne og velge riktig mottakeradresse
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Levere "vedlegg" på forespørsel
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast)
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en Grouping (copy) (copy) (copy)
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for levering i kronologisk rekkefølge
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for eksakt en gang levering
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for minst en gang levering
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Automatisk skalering av kapasitet
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet
Støtte for minst en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for minst en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for eksakt en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for levering i kronologisk rekkefølge Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Automatisk skalering av kapasitet Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Funksjonalitet (kapabiliteter) Versjonsstyring
Funksjonalitet (kapabiliteter) "Parallelle løp"
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gradvis overgang
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Kostnadssimulering
Funksjonalitet (kapabiliteter) Registrere tjeneste
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av virksomhet
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av innbygger
Funksjonalitet (kapabiliteter) Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Onboarding av virksomhet Grouping (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste Grouping (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) Formidle STORE filer/datamengder
Formidle STORE filer/datamengder Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Generere statistikk
Funksjonalitet (kapabiliteter) Brukerstøtte og veiledning
Funksjonalitet (kapabiliteter) Beregne fakturagrunnlag
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sletting av utdaterte filer (sanering)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oversende statistikk
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering) Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av autorisasjon
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av adressering og abonnementer
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av "mottakskanal"
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Drift og forvalt løsninger (dataformidler) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Håndtere store datamengder
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold Identifisere at det er endringer i mottatte filer
Notifikasjon om nytt innhold Motta varsel om forsendelse
Formidle melding om kansellering/tilbakekallelse Kansellere tidligere forsendelser
Formidle melding om endring av tidligere sendte filer Korrigere feil i tidligere forsendelser
Entydig identifisering av forsendelser Formidle melding om endring av tidligere sendte filer
Entydig identifikasjon av oversendte filer Formidle melding om endring av tidligere sendte filer
Oppsett av "mottakskanal" Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
Etablere avtaler med avsendere og mottakere (copy) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere (copy) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere (copy) Integrasjon med egne fagsystemer
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest) (copy) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest) (copy) Interoperabilitet på tvers av sektorer, land og kommunikasjonsinfrastrukturer
Formidling av lesekvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av lesekvitteringer Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Formidling av mottakskvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Formidle mottakskvitteringer
Formidling av mottakskvitteringer Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Logging og sporing Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering) Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning Tilgang til brukerstøtte og veiledning
Feilrapporering og oppfølging Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør
Kostnadssimulering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov
Oversende statistikk Analysere bruksmønstre, kostnader mv.
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Oversende statistikk