Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav ()