Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker) v.2 ()
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker)  v.2
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester
Autorisasjon (inkl. delegering)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Virusscanning av filer
Grouping (copy)
Autentisering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Grouping (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Transportmekanismer
Multimediastrømming
Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grensesnitt
GUI for avsender
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kvitteringer
Formidling av lesekvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidle mottakskvitteringer
Adressering og ruting
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av virksomhet(basert på org.nr.)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av rolle i virksomhet
Adressering av person
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer
Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Grouping (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS)
Støtte for minst en gang levering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for eksakt en gang levering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for levering i kronologisk rekkefølge
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Automatisk skalering av kapasitet
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Overføring av store meldinger i mindre deler
Bryte opp store meldinger i mindre deler
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Innebygget arkivering
Innebygget dokumentasjon av etterlevelse
Sporing av dataproveniens
Dataportabilitet
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Informasjonssikkerhet og tillitstjenester
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Grensesnitt
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Kvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Adressering og ruting
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Utvekslingsmønstre og transportmekanismer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autorisasjon (inkl. delegering)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Virusscanning av filer
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autentisering
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Logging og sporing
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Data Minimization
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Dataportabilitet
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Virusscanning av filer Grouping (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23 Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Transportmekanismer Strømming av endringer
Transportmekanismer Push-basert levering til mottaker
Transportmekanismer Overføring av store meldinger i mindre deler
Transportmekanismer Multimediastrømming
Multimediastrømming Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grensesnitt GUI for mottaker
Grensesnitt GUI for avsender
Grensesnitt GUI for tjenesteeier
GUI for avsender Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kvitteringer Formidling av lesekvitteringer
Kvitteringer Formidling av mottakskvitteringer
Formidling av lesekvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Formidle mottakskvitteringer
Formidling av mottakskvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy)
Adressering og ruting Oppslagstjenester for adressering
Adressering og ruting Ruting av meldinger til aktuelle mottakere
Adressering og ruting Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Adressering og ruting Permanent identifikasjon av datasett
Adressering og ruting Adressering av virksomhet(basert på org.nr.)
Adressering og ruting Adressering av rolle i virksomhet
Adressering og ruting Adressering av person
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av virksomhet(basert på org.nr.) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast)
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Notifikasjon om nytt innhold
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Levere "vedlegg" på forespørsel
Støtte for meldingsmønstre en-til-en Grouping (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for minst en gang levering
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for eksakt en gang levering
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for levering i kronologisk rekkefølge
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for STORE filer
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Automatisk skalering av kapasitet
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav
Støtte for minst en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for minst en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for eksakt en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for levering i kronologisk rekkefølge Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Automatisk skalering av kapasitet Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Overføring av store meldinger i mindre deler Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataportabilitet Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)