User Stories (Altinn Broker) (copy) ()
User Stories (Altinn Broker) (copy)
Finne og velge riktig mottakeradresse (Epic)
Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status (Epic)
Velge mottakskanal for forsendelser og varsler (Epic)
Identifisere at det er endringer i mottatte filer (Epic)
Korrigere feil i tidligere forsendelser (Epic)
Kansellere tidligere forsendelser (Epic)
Motta varsel om forsendelse (Epic)
Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet (Epic)
Integrasjon med egne fagsystemer (Epic)
Interoperabilitet på tvers av sektorer, land og kommunikasjonsinfrastrukturer (Epic)
Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser (Epic)
Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern (Epic)
Tilgang til brukerstøtte og veiledning (Epic)
Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør (Epic)
Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov (Epic)
Bli glemt ved avsluttet kundeforhold (Epic)
Analysere bruksmønstre, kostnader mv. (Epic)
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder
Optimalisert skalerbarhet og ytelse
En standardisert løsning som samhandler sømløst med andre systemer og plattformer
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse
Robuste mekanismer for økt sikkerhet og personvern
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering
Sikre overgang til ny formidlingsløsning
Kapabiliteter
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Generere statistikk
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering)
Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Klargjøring
Operativ datautveksling
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Drift og forvaltning
Migrering
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Versjonsstyring
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
"Parallelle løp"
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Onboarding av virksomhet
Grouping (copy) (copy) (copy)
Onboarding av innbygger
Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste
Grouping (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Onboarding
Dataformidlers verdistrøm
Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm
Formidle STORE filer/datamengder
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker) v.2
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Grouping (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Grouping (copy)
Virusscanning av filer
Grouping (copy)
Logging og sporing
Grouping
Formidling av mottakskvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidle mottakskvitteringer
Formidling av lesekvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Multimediastrømming
Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold
Grouping (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
Data Minimization
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataportabilitet
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester
Autorisasjon (inkl. delegering)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Virusscanning av filer
Grouping (copy)
Autentisering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Grouping (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Transportmekanismer
Multimediastrømming
Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grensesnitt
GUI for avsender
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kvitteringer
Formidling av lesekvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidle mottakskvitteringer
Adressering og ruting
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av virksomhet(basert på org.nr.)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av rolle i virksomhet
Adressering av person
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer
Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Grouping (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS)
Støtte for minst en gang levering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for eksakt en gang levering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for levering i kronologisk rekkefølge
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Automatisk skalering av kapasitet
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Motta varsel om forsendelse
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Kansellere tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Korrigere feil i tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Identifisere at det er endringer i mottatte filer
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Finne og velge riktig mottakeradresse
Optimalisert skalerbarhet og ytelse Tidsnok levering av meldinger iht. SLA med aktuelle mottakere, uavhengig av belastning på systemet
En standardisert løsning som samhandler sømløst med andre systemer og plattformer Integrasjon med egne fagsystemer
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser
Robuste mekanismer for økt sikkerhet og personvern Sikre at dokumenter som utveksles ikke utsettes for brudd på informasjonssikkerhet og personvern
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Tilgang til brukerstøtte og veiledning
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Gi tilbakemeldinger, rapportere feil og komme med endringsforslag til systemleverandør
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Forutse kostnader for etablering og drift av løsningen for aktuelle behov
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Bli glemt ved avsluttet kundeforhold
Høy kundetilfredshet og god kundehåndtering Analysere bruksmønstre, kostnader mv.
Kapabiliteter Funksjonalitet (kapabiliteter)
Kapabiliteter Klargjøring
Kapabiliteter Operativ datautveksling
Kapabiliteter Funksjonalitet (kapabiliteter)
Kapabiliteter Drift og forvaltning
Kapabiliteter Migrering
Kapabiliteter Funksjonalitet (kapabiliteter)
Kapabiliteter Funksjonalitet (kapabiliteter)
Kapabiliteter Onboarding
Kapabiliteter Dataformidlers verdistrøm
Kapabiliteter Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Generere statistikk
Funksjonalitet (kapabiliteter) Brukerstøtte og veiledning
Funksjonalitet (kapabiliteter) Beregne fakturagrunnlag
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sletting av utdaterte filer (sanering)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering) Grouping (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av autorisasjon
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av adressering og abonnementer
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Funksjonalitet (kapabiliteter) Versjonsstyring
Funksjonalitet (kapabiliteter) "Parallelle løp"
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gradvis overgang
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Kostnadssimulering
Funksjonalitet (kapabiliteter) Registrere tjeneste
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av virksomhet
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av innbygger
Funksjonalitet (kapabiliteter) Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Onboarding av virksomhet Grouping (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste Grouping (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataformidlers verdistrøm Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Dataformidlers verdistrøm Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Formidle STORE filer/datamengder
Dataformidlers verdistrøm Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) Formidle STORE filer/datamengder
Drift og forvalt løsninger (dataformidler) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Formidle STORE filer/datamengder Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Logging og sporing
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Virusscanning av filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for STORE filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av lesekvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Permanent identifikasjon av datasett
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av mottakskvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Oppslagstjenester for adressering
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Strømming av endringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Autorisasjon (inkl. delegering)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Data Minimization
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Push-basert levering til mottaker
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidle STORE filer/datamengder
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Multimediastrømming
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Notifikasjon om nytt innhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Dataportabilitet
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en Grouping (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy)
Virusscanning av filer Grouping (copy)
Logging og sporing Grouping
Formidling av mottakskvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Formidle mottakskvitteringer
Formidling av lesekvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Multimediastrømming Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold Grouping (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataportabilitet Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Virusscanning av filer
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autentisering
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autorisasjon (inkl. delegering)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Data Minimization
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Logging og sporing
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Virusscanning av filer Grouping (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23 Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Transportmekanismer Multimediastrømming
Transportmekanismer Strømming av endringer
Multimediastrømming Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grensesnitt GUI for tjenesteeier
Grensesnitt GUI for avsender
Grensesnitt GUI for mottaker
GUI for avsender Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
GUI for tjenesteeier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
API for all funksjonalitet (API first) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kvitteringer Formidling av lesekvitteringer
Kvitteringer Formidling av mottakskvitteringer
Formidling av lesekvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Formidle mottakskvitteringer
Adressering og ruting Adressering av person
Adressering og ruting Adressering av virksomhet(basert på org.nr.)
Adressering og ruting Adressering av rolle i virksomhet
Adressering og ruting Ruting av meldinger til aktuelle mottakere
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Ruting av meldinger til aktuelle mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Adressering av virksomhet(basert på org.nr.) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast)
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Levere "vedlegg" på forespørsel
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Notifikasjon om nytt innhold
Utvekslingsmønstre og transportmekanismer Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en Grouping (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en til mange kjente (multicast) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Levere "vedlegg" på forespørsel Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for levering i kronologisk rekkefølge
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for eksakt en gang levering
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for minst en gang levering
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for STORE filer
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav
Tjenestekvalitet (ikke-funksjonelle krav, QoS. GoS) Automatisk skalering av kapasitet
Støtte for minst en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for minst en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for eksakt en gang levering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for levering i kronologisk rekkefølge Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kundespesifikk justering av tjenestekvalitet basert på SLA Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for tjenestekvalitet i henhold til antatt strengeste krav Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Automatisk skalering av kapasitet Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)