En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder ()
Produkt
concept_no
Status
modelx:guid
dct:type
difi:namespace
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
priority
review_status
github_label_solution
User Stories (Altinn Broker) (copy 2)
User Stories (Altinn Broker) (copy)
Altinn 3 Broker User Epics
User Stories (Altinn Broker) TEST
Vision (Altinn Broker)
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Finne og velge riktig mottakeradresse
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Sende filsamlinger med mulighet for samlet og enkeltvis levering og oppfølging av status
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Velge mottakskanal for forsendelser og varsler
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Identifisere at det er endringer i mottatte filer
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Korrigere feil i tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Kansellere tidligere forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Motta varsel om forsendelse
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Håndtere store datamengder
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Oppdage forsinkede og mislykte forsendelser
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Sende store filer til en eller flere mottakere
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Velge mellom å motta kun nye og endrede dokumenter i en sak vs. hele dokumentsamlingen
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Motta store filer
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Få gjentatt oversendelse av komplett dokumentsamling på forespørsel
En effektiv og brukervennlig løsning for transport av store datamengder Tilrettelegge brukervennlige løsninger for å sende og motta store filer