Altinn formidling 2.0 kapabiliteter ()
difi:namespace
label
Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter
Samlet kapabilitetskart ref. Steinar (Erik, kladd)
Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Dataformidler
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Sletting av utdaterte filer (sanering)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Autorisasjon (inkl. delegering)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Push-basert levering til mottaker
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Generere statistikk
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Formidling av mottakskvitteringer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Onboarding av innbygger
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Registrere tjeneste
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Virusscanning av filer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Brukerstøtte og veiledning
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Autentisere samhandlingsaktør
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Logging og sporing
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Onboarding av virksomhet
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Unntakshåndtering
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Formidle meldinger
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Beregne fakturagrunnlag
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Identitetsforvaltning
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Informasjonssikkerhet
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Notifikasjon om nytt innhold
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for STORE filer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Mottakers kapabiliteter (behov)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Permanent identifikasjon av datasett
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Push-basert levering (til mottakers meldingskø eller filsystem)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Oppslagstjenester for adressering
Avsenders kapabiliteter (behov) Altinn formidling 2.0 kapabiliteter