Logg av sluttbrukerhandlinger på en tjenesteinstans ()