Tjeneste/konponent for logging av sluttbrukerhandlinger ()