Map fra kapabilitet til brukerhistorier ()
Map fra kapabilitet til brukerhistorier
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Virusscanning av filer
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Logging og sporing
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autorisasjon (inkl. delegering)
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Autentisering
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Virusscanning av filer Grouping (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autentisering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23 Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Mekanismer som sikrer sporbarhet og etterlevelse Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser