Etablere avtaler med datakonsumenter (inkl. meldingsstruktur/ semantikk) ()