Sende (store) "filer" til en eller flere spesifiserte mottakere ()