Mottaker ()
difi:namespace
difi:name_no
difi:description_no
difi:name_en
difi:description_en
difi:language
label
dct:type
difi:abstractionLevel
difi:notes
difi:metaLevel
dct:BibliographicResource
Firehjørnersmodell og fellesskap
Kapabiliteter - meldingsforsendelse
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - flow
Motta eMelding (løsningsmønster)
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester og API-er
Roller involvert i datautveksling (med metadataleverandør)
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Generisk meldingsforsendelse (copy)
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Motta melding (arkitekturmønster)
Generisk meldingsforsendelse inkl. avtaleforvaltning (copy)
Firehjørnersmodellen - operativt
Konsument-roller
Generisk meldingsforsendelse (copy)
Generisk meldingsforsendelse inkl. avtaleforvaltning
Altinn Formidling 2.0 - Roller
Altinn Broker 3.0 APIs
Roller involvert i datautveksling
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - service usage
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Firehjørnersmodellen - forvaltningsmessig
Firehjørnersmodellen - operativt (med Metadataleverandør)
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Aksesspunkt/transportleverandør (copy)
Altinn Broker 3.0 APIs (copy)
Generisk meldingsforsendelse (med meldingsobjekt)
Generisk dataforsendelse - operativt (visning 2)
Aksesspunkt/transportleverandør
Generisk meldingsforsendelse
Generisk dataforsendelse - operativt
Samhandlingsaktører
anvender Mottaker Samhandlingsavtale
anvender Mottaker Samhandlingsavtale
Mottaker Mottakeradministrasjon (eks. Politiet)
Mottaker Motta melding
Mottaker Motta tilsendte data
Mottaker Klargjøre for deling av data ved forsendelse
Mottaker "Leverandøravtale"
Mottaker Motta melding
Mottaker Confirm downloaded
Mottaker Update receipt confirmation
Mottaker Datakonsument
Mottaker Mottakers prosess (Altinn 2)
Hjørne 4 Mottager-applikasjon Mottaker
logisk informasjonsflyt Avsender Mottaker
Get receipt confirmation Mottaker
Notify recepient Mottaker
Check if available Files Mottaker
Download File Mottaker
Get Available Files Mottaker
tjener Avtaleforvalter Mottaker
Mottakers datautvekslingstjeneste Mottaker
tjener Aksesspunktleverandør (konsument) Mottaker
tjener Mottakers kommunikasjons-løsning Mottaker
Get Available Files Mottaker
Confirm downloaded Mottaker
Update receipt confirmation Mottaker
Download File Mottaker
Altinn Formidling SOAP API Mottaker
serves Check if available Files Mottaker
Get receipt confirmation Mottaker
Altinn Formidling REST API Mottaker
Personbruker Mottaker
Virksomhet Mottaker