Avsender ()
difi:namespace
difi:name_no
difi:description_no
difi:name_en
difi:description_en
difi:language
label
dct:type
difi:abstractionLevel
difi:notes
difi:metaLevel
dct:BibliographicResource
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - flow
Generisk meldingsforsendelse
Firehjørnersmodellen - forvaltningsmessig
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - service usage
Altinn Broker 3.0 APIs (copy)
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester og API-er
Send melding (arkitekturmønster)
Firehjørnersmodellen - operativt (med Metadataleverandør)
Aksesspunkt/transportleverandør (copy)
Altinn Broker 3.0 APIs
Generisk meldingsforsendelse (med meldingsobjekt)
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Generisk meldingsforsendelse inkl. avtaleforvaltning
Roller involvert i datautveksling
Generisk meldingsforsendelse (copy)
Aksesspunkt/transportleverandør
Generisk meldingsforsendelse (copy)
Firehjørnersmodell og fellesskap
Kapabiliteter - meldingsforsendelse
Altinn Formidling 2.0 - Roller
Roller involvert i datautveksling (med metadataleverandør)
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Samhandlingsaktører
Generisk dataforsendelse - operativt (visning 2)
Generisk meldingsforsendelse inkl. avtaleforvaltning (copy)
Generisk dataforsendelse - operativt
Firehjørnersmodellen - operativt
Tilbyder-roller
Generisk meldingsutveksling mellom to parter
Send eMelding (løsningsmønster)
anvender Avsender Samhandlingsavtale
anvender Avsender Samhandlingsavtale
Avsender Send melding
Avsender Sende data
Avsender Klargjøre for deling av data ved forsendelse
Avsender Hjørne 1 Avsender-applikasjon
logisk informasjonsflyt Avsender Mottaker
Avsender Notify recepient
Avsender Initiate message transfer
Avsender Upload file
Avsender Update receipt confirmation
Avsender Datatilbyder
Avsender Senders prosess 1(Altinn 2)
Get File Metadata Avsender
Get receipt confirmation Avsender
tjener Avtaleforvalter Avsender
tjener Aksesspunktleverandør (tilbyder) Avsender
tjener Avsenders kommunikasjons-løsning Avsender
Avsenders datautvekslingstjeneste Avsender
Update receipt confirmation Avsender
serves Initiate message transfer Avsender
Get receipt confirmation Avsender
Altinn Formidling REST API Avsender
Get File Metadata Avsender
Notify recepient Avsender
Upload file Avsender
Altinn Formidling SOAP API Avsender