Klargjøre for deling av data ved forsendelse ()
dct:type
difi:namespace
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:metaLevel
difi:abstractionLevel
difi:notes