Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data ()
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Push-basert distribusjon av notifikasjoner (old)
Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy) (copy)
Pushbasert levering av notifikasjoner til abonnenter
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept (copy)
Pull-basert distribusjon av notifikasjoner
Publisering av hendelser - filtrering og minimering
Spørring mot hendelseslister - basisflyt
Spørring mot hendelseslister - med innhenting av supplerende data
Push-basert distribusjon av notifikasjoner
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept, med applikasjoner
Publisering med push mot abonnenter (copy)
Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy)
Pub-Sub Pattern - 4. Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept
Pub-Sub Pattern - 5. Publisering med push mot abonnenter
Publisering av hendelser - tjenester
Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
Filtrering og minimering av hendelseslister og notifikasjoner på tvers av tilbyder og konsument
Publisering av hendelsesstrømmer - tekniske grensesnitt
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Relevant notifikasjon, konsuments domene
leser Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Hendelsesliste
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Relevant hendelsesliste, konsuments domene
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Innhentet datapublikasjon
assosiert med Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datakonsumenter
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Konsumentens integrasjonsløsning
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Konsumentens meldingskø
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Grensesnitt for mottak av notifikasjoner
forespørsel om supplerende hendelsesrelaterte data Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datatilbyders publiseringsløsning
abonnementregistrering Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datatilbyders publiseringsløsning
forespørsel om notifikasjoner Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Grensesnitt for spørring mot hendelsesliste
forespørsel om notifikasjoner Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datatilbyders publiseringsløsning
spørring mot hendelsesliste Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data API for spørring mot hendelsesliste
forespørsel om suppelrende data Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data API for lesing av hendelsesdata
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Tegn abonnement på notifikasjoner
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Tjeneste for mottak av notifikasjoner
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Innhent notifikasjoner
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datakonsument
tjener Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Abonnent
tjener Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datakonsumenter
Konsument Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Publisering med push mot abonnenter Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
supplerende hendelsesrelaterte data API for lesing av hendelsesdata Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
notifikasjoner API for spørring mot hendelsesliste Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
notifikasjoner Datatilbyders publiseringsløsning Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
supplerende hendelsesrelaterte data Datatilbyders publiseringsløsning Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Konsument Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
tjener Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data