Publisering av hendelser - tjenester ()
Publisering av hendelser - tjenester
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
Tilbyder Registrering av konsument av hendelsesliste
Tilbyder Grensesnitt for spørring mot hendelsesliste
Tilbyder Abonnentstjeneste for levering av notifikasjoner
Tilbyder Grensesnitt for registrering av abonnement
Tilbyder Abonnementstjeneste for minimering av notifikasjoner
Tilbyder Datatilbyders publiseringsløsning
Tilbyder Abonnementstjeneste for filtrering av hendelsesliste
Tilbyder Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
Datatilbyders publiseringsløsning Abonnementstjeneste for filtrering av hendelsesliste
Datatilbyders publiseringsløsning Registrering av konsument av hendelsesliste
Datatilbyders publiseringsløsning Abonnementstjeneste for minimering av notifikasjoner
Datatilbyders publiseringsløsning Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
Datatilbyders publiseringsløsning Abonnentstjeneste for levering av notifikasjoner
Abonnementstjeneste for filtrering av hendelsesliste Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
Abonnementstjeneste for filtrering av hendelsesliste Abonnentstjeneste for levering av notifikasjoner
notifikasjoner Abonnentstjeneste for levering av notifikasjoner Grensesnitt for mottak av notifikasoner
Grensesnitt for spørring mot hendelsesliste Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
notifikasjoner Grensesnitt for spørring mot hendelsesliste Innhent notifikasjoner
Abonnementstjeneste for minimering av notifikasjoner Abonnentstjeneste for levering av notifikasjoner
Grensesnitt for registrering av abonnement Registrering av konsument av hendelsesliste
Konsument Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Konsument Tjeneste for mottak av notifikasjoner
Konsument Tegn abonnement på notifikasjoner
Konsument Innhent notifikasjoner
Konsument Grensesnitt for mottak av notifikasoner
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Tegn abonnement på notifikasjoner
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Innhent notifikasjoner
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Tjeneste for mottak av notifikasjoner
Grensesnitt for mottak av notifikasoner Tjeneste for mottak av notifikasjoner
spesifikasjon av abonnement Tegn abonnement på notifikasjoner Grensesnitt for registrering av abonnement