Datatilbyders publiseringsløsning ()
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept, med applikasjoner
Filtrering og minimering av hendelseslister og notifikasjoner på tvers av tilbyder og konsument
Push-basert distribusjon av notifikasjoner
Spørring mot hendelseslister - med innhenting av supplerende data
Publisering med push mot abonnenter (copy)
Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy)
Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy) (copy)
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept (copy)
Pub-Sub Pattern - 5. Publisering med push mot abonnenter
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept
Publisering av hendelser - filtrering og minimering
Push-basert distribusjon av notifikasjoner (old)
Pull-basert distribusjon av notifikasjoner
Pushbasert levering av notifikasjoner til abonnenter
Spørring mot hendelseslister - basisflyt
Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
Pub-Sub Pattern - 4. Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept
Publisering av hendelsesstrømmer - tekniske grensesnitt
Publisering av hendelser - tjenester
Datatilbyders publiseringsløsning Komplett notifikasjon, tilbyders domene
Datatilbyders publiseringsløsning Publisert notifikasjon
Datatilbyders publiseringsløsning Komplett hendelsesliste, tilbyders domene
Datatilbyders publiseringsløsning Publisert hendelsesliste
skriver Datatilbyders publiseringsløsning Hendelsesliste
skriver Datatilbyders publiseringsløsning Datapublikasjon
assosiert med Datatilbyders publiseringsløsning Datatilbyder
har Datatilbyders publiseringsløsning API for spørring mot hendelsesliste
Datatilbyders publiseringsløsning API for lesing av hendelsesdata
Datatilbyders publiseringsløsning Grensesnitt for spørring mot hendelsesliste
notifikasjoner Datatilbyders publiseringsløsning Konsumentens meldingskø
notifikasjoner Datatilbyders publiseringsløsning Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
forespurte notifikasjoner Datatilbyders publiseringsløsning Grensesnitt for mottak av notifikasjoner
abonnerte notifikasjoner Datatilbyders publiseringsløsning Konsumentens integrasjonsløsning
supplerende hendelsesrelaterte data Datatilbyders publiseringsløsning Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Datatilbyders publiseringsløsning Abonnementstjeneste for filtrering av hendelsesliste
Datatilbyders publiseringsløsning Abonnentstjeneste for levering av notifikasjoner
Datatilbyders publiseringsløsning Abonnementstjeneste for minimering av notifikasjoner
Datatilbyders publiseringsløsning Registrering av konsument av hendelsesliste
Datatilbyders publiseringsløsning Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
tjener Datatilbyders publiseringsløsning Datatilbyder
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datatilbyders publiseringsløsning
Publisering med push mot abonnenter Datatilbyders publiseringsløsning
Tilbyder Datatilbyders publiseringsløsning
forespørsel om supplerende hendelsesrelaterte data Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datatilbyders publiseringsløsning
abonnementregistrering Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datatilbyders publiseringsløsning
forespørsel om notifikasjoner Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datatilbyders publiseringsløsning
Tilbyder Datatilbyders publiseringsløsning