Tilbyder ()
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept
Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy)
Publisering av hendelsesstrømmer - tekniske grensesnitt
Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy) (copy)
Publisering av hendelser - tjenester
Publisering av hendelser - filtrering og minimering
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept, med applikasjoner
Tilbyder Skriving av notifikasjon til eksponerte hendelseslister
Tilbyder Komplett notifikasjon, tilbyders domene
Tilbyder Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste
Tilbyder Filtrereringsopsjoner (hendelsliste)
Tilbyder Publisert notifikasjon
Tilbyder Tilbyders spørretjeneste mot hendelsesliste
Tilbyder Generering av notifikasjon
Tilbyder Filtrer hendelsesliste for abonnement
Tilbyder Hendelsesstrøm
Tilbyder Registrering av konsument av hendelsesliste
Tilbyder Publiser notifikasjon
Tilbyder Grensesnitt for registrering av abonnement
Tilbyder Abonnementstjeneste for filtrering av hendelsesliste
Tilbyder Generer notifikasjon
Tilbyder Hendelsesliste
Tilbyder Notifikasjon
Tilbyder Spesifiser opsjoner for filtrering og minimering av hendelseslister
Tilbyder Komplett hendelsesliste, tilbyders domene
Tilbyder Minimeringsopsjoner (notifikasjonstype)
Tilbyder Datatilbyder
Tilbyder Registrering som konsument av hendelseliste
Tilbyder Grensesnitt for spørring mot hendelsesliste
Tilbyder Minimert notifikasjon
Tilbyder Abonnementstjeneste for minimering av notifikasjoner
Tilbyder Datatilbyders publiseringsløsning
Tilbyder Filterspesifikasjon
Tilbyder Minimer notifikasjon for abonnent
Tilbyder Publisert hendelsesliste
Tilbyder Hendelse
Tilbyder Minimerings-spesifikasjon
Tilbyder Filtrert hendelsesliste
Tilbyder Grensesnitt for spørring mot hendelsesliste
Tilbyder Abonnentstjeneste for levering av notifikasjoner
Tilbyder Datatilbyders publiseringsløsning