Publisering av hendelser - filtrering og minimering ()
Publisering av hendelser - filtrering og minimering
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
Tilbyder Publiser notifikasjon
Tilbyder Filtrereringsopsjoner (hendelsliste)
Tilbyder Komplett notifikasjon, tilbyders domene
Tilbyder Publisert notifikasjon
Tilbyder Minimert notifikasjon
Tilbyder Filtrert hendelsesliste
Tilbyder Datatilbyders publiseringsløsning
Tilbyder Minimeringsopsjoner (notifikasjonstype)
Tilbyder Generer notifikasjon
Tilbyder Minimer notifikasjon for abonnent
Tilbyder Publisert hendelsesliste
Tilbyder Filtrer hendelsesliste for abonnement
Tilbyder Komplett hendelsesliste, tilbyders domene
Tilbyder Spesifiser opsjoner for filtrering og minimering av hendelseslister
Minimer notifikasjon for abonnent Minimert notifikasjon
Publiser notifikasjon Filtrer hendelsesliste for abonnement
Publiser notifikasjon Publisert notifikasjon
Publiser notifikasjon Publisert hendelsesliste
Filtrer hendelsesliste for abonnement Filtrert hendelsesliste
Filtrer hendelsesliste for abonnement Minimer notifikasjon for abonnent
Generer notifikasjon Komplett notifikasjon, tilbyders domene
Generer notifikasjon Komplett hendelsesliste, tilbyders domene
Generer notifikasjon Publiser notifikasjon
Spesifiser opsjoner for filtrering og minimering av hendelseslister Filtrereringsopsjoner (hendelsliste)
Spesifiser opsjoner for filtrering og minimering av hendelseslister Generer notifikasjon
Spesifiser opsjoner for filtrering og minimering av hendelseslister Minimeringsopsjoner (notifikasjonstype)
Konsument Lest notifikasjon
Konsument Filterspesifikasjon
Konsument Minimerings-spesifikasjon
Konsument Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder
Konsument Vurder kassering av mottatt notifikasjon
Konsument Kassert notifikasjon
Konsument Benyttet notifikasjon
Konsument Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Vurder kassering av mottatt notifikasjon Lest notifikasjon
Vurder kassering av mottatt notifikasjon Benyttet notifikasjon
Vurder kassering av mottatt notifikasjon Kassert notifikasjon
Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder Minimerings-spesifikasjon
Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder Vurder kassering av mottatt notifikasjon
Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder Filterspesifikasjon
Lest notifikasjon Minimert notifikasjon
Lest notifikasjon Filtrert hendelsesliste
Filterspesifikasjon Filtrereringsopsjoner (hendelsliste)
Minimerings-spesifikasjon Minimeringsopsjoner (notifikasjonstype)