Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder ()