Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy) ()
Publisering av hendelser - filtrering og minimering (copy)
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
Tilbyder Filterspesifikasjon
Tilbyder Komplett hendelsesliste, tilbyders domene
Tilbyder Minimert notifikasjon
Tilbyder Filtrert hendelsesliste
Tilbyder Skriving av notifikasjon til eksponerte hendelseslister
Tilbyder Registrering som konsument av hendelseliste
Tilbyder Publisert notifikasjon
Tilbyder Komplett notifikasjon, tilbyders domene
Tilbyder Minimerings-spesifikasjon
Tilbyder Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste
Tilbyder Datatilbyders publiseringsløsning
Tilbyder Generering av notifikasjon
Tilbyder Publisert hendelsesliste
Generering av notifikasjon Komplett hendelsesliste, tilbyders domene
Generering av notifikasjon Komplett notifikasjon, tilbyders domene
Skriving av notifikasjon til eksponerte hendelseslister Komplett notifikasjon, tilbyders domene
Skriving av notifikasjon til eksponerte hendelseslister Publisert hendelsesliste
Skriving av notifikasjon til eksponerte hendelseslister Publisert notifikasjon
Skriving av notifikasjon til eksponerte hendelseslister Komplett hendelsesliste, tilbyders domene
Registrering som konsument av hendelseliste Filterspesifikasjon
Registrering som konsument av hendelseliste Minimerings-spesifikasjon
Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste Publisert notifikasjon
Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste Minimert notifikasjon
Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste Publisert hendelsesliste
Tilbyders filtrerings- og minimeringstjeneste Filtrert hendelsesliste
Konsument Benyttet notifikasjon
Konsument Konsuments filtrerings- og minimeringstjeneste
Konsument Spørring mot eksponert hendelsesliste
Konsument Kassert notifikasjon
Konsument Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data
Konsument Oversikt over leste notifikasjoner
Vurder kassering av mottatt notifikasjon Kassert notifikasjon
Vurder kassering av mottatt notifikasjon Konsuments filtrerings- og minimeringstjeneste
Vurder kassering av mottatt notifikasjon Benyttet notifikasjon
Spørring mot eksponert hendelsesliste Minimert notifikasjon
Spørring mot eksponert hendelsesliste Oversikt over leste notifikasjoner
Spørring mot eksponert hendelsesliste Publisert notifikasjon
Spørring mot eksponert hendelsesliste Konsuments filtrerings- og minimeringstjeneste
Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder Minimerings-spesifikasjon
Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder Inngå avtale om tilgang til hendelsesliste med notifikasjoner
Spesifiser notifikasjonsfilter overfor tilbyder Filterspesifikasjon